باز باران با ترانه با گهر های فراوان میخورد بر بام شهرم…
بنده حقیر از طرف خودم این پیروزی بزرگ را به دکتر تاج گردون وهمشهریان وطرفداران ایشان تبریک میگویم
میرشکار باران شدی پس ببار .پیاله ها را نشمار.جام وقدح وکاسه و پیمانه یکیست…
درفضای نفس گیر اصلاحات واعتدال باز بارانی شروع به باریدن گرفت که ترنم عشق وامید به آرامش ورفاه ورونق اقتصادی را در دلهای نومید وخسته نوید داد.
در بهاری چنین سرسبز امید به همت بلند مردان اصلاحات بسته ایم تا در عهدی که با مردم دیار خویش بسته اند وفادار مانده ورنگین کمانی از بهترین مطالبات بر حق مردم را بپوشانند.باران امید رابر دشتهای تفتیده از خشکسالی ونومیدی به فال نیک میگیریم وایمان داریم که خداوند متعال با ماست زیرا امید در قلوب انسانها زنده است وباورمندیم که شما نماینده محترم این اعتقاد از دست رفته ی مردم را بازسازی ودر جهت رفع آلام ودغدغه های زندگیشان صادقانه کوشا خواهید بود
این اعتماد سرمایه ی جاودانیست که همواره از آن به نیکی یاد میشود
در زمانی که تبلیغات کاندیداهای مجلس به اوج رسیده بود برخی رسانه های محلی وحتی ملی واشخاص واحزاب ودلواپسان بعد از مشاهده خیل عظیم وبا شکوه حامیان دکتر تاج گردون احساس خطر کرده و جو انتخاباتی گچساران وباشت را ملتهب وانمود میکردند وجالب تر این که بعضی خبر گزاریهای غیر بومی هیچ خبر نگاری در گچساران نداشتندبنده نیز همانند همشهریان عزیز وفهیم خود ایمان دارم که دکتر تاج گردون لایق این پست ومسءولیت خطیر هستند وتواناییشان را در خود دیده اند که با اراده وپشتکار فراوان وارد عرصه انتخابات مجلس شدند تا با همت خود وپشتیبانی خیل عظیم مردمی مشکلات را همچون گذشته پشت سر بگذارند

در باراش باران عدالت را میتوان دید چرا که قطره هادر همه جا یکسان میبارد چه در پستی چه در بلندی
پس ببار ای باران بر دیار خود که مردمانش تشنه ی باریدنند


 میرشکار بیا و بگو دروغ ننوشتیم …. … .